AVÍS LEGAL

Avís legal d’Arkhé Hotel Boutique

En conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informen que el web  és un domini d'Internet titularitat de Arkhé Empordà SL (a partir d'ara Arkhé); amb NIF: 77898805J i Domicili social al C/Raval, n. 5. 17256, Pals. Tel. +34 681 035 739; correu electrònic: info@arkhedepals.com.

Avís general web

Aquest avís té com a objecte establir les condicions que regulen l'accés i l'ús de la pàgina d'Arkhé. L'accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d'aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part d'Arkhé.

Arkhé no es fa responsable dels continguts als que apuntin els enllaços que es puguin oferir des d'aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat d'Arkhé. Els anunciants i patrocinadors amb els que Arkhé pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina d'Arkhé.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat d'Arkhé. Tots aquells continguts dels quals Arkhé no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d'haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

En aquest darrer cas, es reflexarà l'autoria de manera que pugui identificar-se l'origen de la titularitat. Certs materials s'ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l'esmentada llicència poden variar d'uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

L'oferiment de certs materials sota les condicions d'aquestes llicències no implicarà en cap cas l'extensió d'aquestes condicions a d'altres.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L'usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. Arkhé no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d'aquest sistema electrònic.

Arkhé es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre'n temporalment l'accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que Arkhé ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal. Entre d'altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l'honor d'Arkhé eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l'esmentat en el paràgraf anterior.

 

Protecció de dades

Arkhé compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l'Agència, s'informarà adequadament al titular de dites dades. En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a Arkhé els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

 

Limitació de la responsabilitat

Arkhé no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Política de cookies

Tota la informació sobre la política de cookies que es fan servir al web la trobaràs en aquest enllaç: Política de cookies

Suite Arrossals
Esmorzar saludable a Arkhé Hotel Boutique
Sala intermèdia d'Arkhé Hotel Boutique
Confort a Arkhé Hotel Boutique
Recepció d'Arkhé Hotel Boutique
Entrada d'Arkhé Hotel Boutique